Welkom op
RBS Genemuiden

Eben-Haëzer en Rehobôth: God gaf ruimte en hielp bij de oprichting en het in stand houden van onze scholen. Alleen bij Hem is redding, heil en eeuwig leven. Hij heeft ons de Bijbel, Zijn Woord, gegeven om ons de weg naar het heil te wijzen.

Voor meer informatie over onze identiteit verwijzen we graag naar ons identiteitsprofiel op deze site

Lees meer