Geachte ouders/verzorgers,

Hierbij willen we de uitkomst van het teamoverleg met u delen.

 

  1. Bereikbaarheid

Leerkrachten en schoolleiding zijn onder schooltijden per mail bereikbaar voor vragen. We proberen alle mails in principe binnen een dag te beantwoorden. De  mailadressen van de leerkrachten kunt u vinden in de schoolgids. Graag alleen in dringende gevallen bellen. Wilt u uw kind in voorkomende gevallen ook ziekmelden bij de eigen leerkracht? Dan weten we waarom het huiswerk niet gemaakt wordt en kan er meegeleefd worden.

 

  1. Huiswerk Eben-Haëzerschool:

In grote lijnen denken we aan twee keer een half uur schoolwerk per kind per schooldag : een taal- en een rekenactiviteit. De leerkrachten zetten dit huiswerk in het mapje van de groep van uw kind op de website www.rbsgenemuiden.nl  In het mapje worden ook verdere aanwijzingen gegeven. Op die manier kunnen kinderen vooral hun vaardigheden onderhouden. Er komen ook tips voor ouders en/of kinderen die eventueel meer leeractiviteiten willen. We geven verder een voorstel voor de dagopening aan de hand van het Bijbelrooster van school.

 

Huiswerk Rehobôthschool

In grote lijnen denken we aan twee keer een half uur schoolwerk per kind per schooldag: vanmiddag zal er door een van de leerkrachten werk aan huis worden afgeleverd voor de schoolgaande kinderen. We gaan er vanuit dat dit huiswerk gemaakt wordt en ook wordt ingeleverd wanneer de school weer zal beginnen. Op de groepspagina op de website vindt u verdere informatie over het maken van dit huiswerk. Deze pagina wordt iedere keer geactualiseerd. U kunt dit vinden op: https://www.rbsgenemuiden.nl/rehoboth/ U kunt inloggen door te klikken op de knop account en de inlogcode in te voeren:  Op die manier kunnen kinderen vooral hun vaardigheden onderhouden. Er komen ook tips voor ouder(s) en/of kinderen die eventueel meer leeractiviteiten willen. Het Bijbelrooster voor de komende weken is met u via de e-mail gedeeld.

 

  1. Opvang kinderen

Voor enkele kinderen is (eventuele) opvang aangevraagd. We hopen met betreffende ouders te overleggen en de mogelijkheden te bespreken.

 

Voor de Eben-Haëzerschool: de geplande actiemarkt van 2 april wordt tot een nader te bepalen tijdstip uitgesteld.

Vriendelijke groet, de schoolleiding