De peuterspeelgroep kent een grote ouderbetrokkenheid. Veel ouders bieden de peuterspeelgroep hulp waar nodig. We vinden het fijn om te merken dat u bereid bent om ons te helpen, waar dat nodig is.
Behoefte aan nieuwe vrijwilligers maken we via de nieuwsbrief of website bekend.
Activiteiten waarbij hulp geboden wordt:
• Schoonmaakavonden
• Begeleiding bij uitstapjes
• Klusjes