Reformatorische Peuterspeelgroep Benjamin is gevestigd op Greente 87 in bassischool Eben-Haëzer.  We  voorzien in een groeiende behoefte aan ontwikkelingsondersteuning voor peuters uit onze doelgroep in Genemuiden. Peuters zijn welkom vanaf ongeveer 2,5 jaar. Op onze peuterspeelgroep worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Missie en visie                                                                                                                                                         In onze peuterspeelgroep staan het welzijn en de vorming van het kind centraal. Kinderen op jonge leeftijd bekend maken met het Woord van God is voor ons wezenlijk. We onderschrijven onverkort de Tien geboden vanuit de Bijbel, die zich laten samenvatten in twee punten: het liefhebben van God en het liefhebben van onze naaste. Vanuit dat perspectief gaan we met de kinderen om en weten we ons verantwoordelijk hen juist ook op deze jonge leeftijd bekend te maken met de Bijbelse boodschap. Verder willen we de mogelijkheid bieden aan alle kinderen van ongeveer  2,5 tot 4 jaar om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind.

Doel                                                                                                                                                                                      De peuterspeelgroep stelt zich tot doel;

  • Het jonge kind opvoeden en onderwijzen overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid.
  • Het stimuleren van de taal- en rekenontwikkeling d.m.v. spel, voorlezen en andere activiteiten.
  • Het bevorderen van de grove, fijne en sensomotorische motoriek d.m.v. van spel en andere activiteiten gericht op de individuele behoefte van elk kind.
  • Het creëren van een warm, veilig en vertrouwd klimaat, waar kinderen zich geborgen kunnen voelen. Vanuit deze veilige omgeving kan het jonge kind de wereld gaan ontdekken. Wij sluiten aan bij datgene waar het kind mee bezig is en begeleiden het daarin.
  • Het stimuleren van de interactie tussen leeftijdsgenoten. Het deelnemen aan de groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties.

Wilt u meer weten over onze missie en visie en doel dan kunt u deze lezen in ons pedagogisch beleidsplan en het daarbij behorende identiteitsprofiel.