Bijbelverhaal ‘Ga uit uw land’ maandag 17 augustus.

Bekijk hier via YouTube.

 

Bijbelverhaal ‘Op reis naar een ander land. Ook in 2020?: donderdag 2 juli.

Bekijk hier via YouTube.

 

Bijbelverhaal ‘Pinksteren: de komst van de Heilige Geest’: woensdag 27 mei.

Bekijk hier via YouTube.

 

Bijbelverhaal ‘Hemelvaart: de kroning van dé Koning’: donderdag 21 mei.

Bekijk hier via YouTube.

 

Bijbelverhaal ‘God heb ik lief’: vrijdag 24 april.

Bekijk hier via YouTube.

Bijbelverhaal ‘Vier vrienden en een lamme man’: donderdag 23 april.

Bekijk hier via YouTube.

 

Bijbelverhaal ‘Een zieke koning genezen’: woensdag 22 april.

Bekijk hier via YouTube.

Bijbelverhaal ‘De tien melaatse mannen’: dinsdag 21 april.

Bekijk hier via YouTube.

 

Bijbelverhaal ‘Aan de zee van Tiberias’: maandag 20 april

Bekijk hier via YouTube.

 

Bijbelverhaal ‘Niet zien, toch geloven’: vrijdag 17 april

Bekijk hier via YouTube.

Pasen
Op de donderdag voor Pasen hoopt meester Gijssen een Bijbelgedeelte te vertellen uit de opstandingsgeschiedenis. Die geschiedenis kan donderdag 9 april als dagopening gebruikt worden.  We hopen u een link toe te sturen via ParnasSys.

Kun je geen video afspelen? Bekijk hem dan hier op Youtube.

’s Morgens om 9.00 uur kunnen alle kinderen meeluisteren naar een Bijbelverhaal uit het boekje ‘Als een Lam geslacht’ van Ds. C. Meeuse. Met dank aan onze collega’s uit Staphorst vindt uitzending plaats via https://www.hhkstaphorst.nl/kerkelijk-leven/meeluisteren ’s Middags kan er via dezelfde website meegeluisterd worden naar een waargebeurd verhaal.

Een andere mogelijkheid is het luisteren naar een vertelling door een Driestarstudent: https://www.driestar-hogeschool.nl/landingspagina-s/driestarjournaal
Dit verhaal is er ’s morgens vanaf 9.00 uur. Het kan ook een later tijdstip beluisterd worden.