Contact

Naam Taak
Dhr. B.Gijssen
directeur
1e woordvoerder/contactpersoon pers
06 205 19 899
038-385 6619  Eben-Haëzerschool
038-385 4847  Rehobôthschool
Drs. I. de Muijnck
Voorzitter collectief bestuur
2e woordvoerder
06 116 17 709