Het logo en de naamgeving van onze scholen verwijzen naar twee geschiedenissen in de Bijbel.

 

Eben-Haëzer: Steen der hulp.  ‘Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen’. 1 Sam.7 : 12. De driehoek  in het logo is het symbool voor de opgerichte steen.

 

 

 

Rehoboth: ruimte. ‘Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt’ Gen. 26: 22 . De blauwe driehoek met de punt naar beneden is een verwijzing naar een gevonden waterput.

 

 

 

 

De gele vlakken achter de gedenksteen en de bron symboliseren het licht en de zon als kracht en hulp van God. De gele strepen geven ons verduisterde gezicht op God weer. Door de zonde is onze relatie met God verbroken.  Heil en redding in ons leven is alleen mogelijk door de verlossende kracht van het bloed van Jezus Christus. Hij gaf Zijn leven aan het kruis als verzoening voor van God afgedwaalde mensen. De Heere Jezus wordt in de Bijbel ook ‘Zon der gerechtigheid’ genoemd.

 

Voor meer informatie over onze identiteit verwijzen we graag naar Identiteitsprofiel op deze site.