Resultaten

Wat hebben de kinderen in cognitief opzicht geleerd aan het eind van de basisschoolperiode?

Om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden doen we jaarlijks mee aan de Eindtoets van het CITO. In de afgelopen vier leerjaren waren de resultaten voldoende. In 2019-2020 is er geen eindtoets geweest in verband met het coronavirus. We werken voortdurend aan manieren om de resultaten te verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

De resultaten van ons onderwijs worden jaarlijks gecontroleerd door de inspectie van het onderwijs.

In het cursusjaar 2013-2014 is het laatste 4 jaarlijkse kwaliteitsrapport van onze school opgesteld.

De resultaten aan het eind van de basisschool hebben o.a. te maken met het aantal verwijzingen op naar het speciaal (basis)onderwijs.

Verwijzingen naar het speciaal onderwijs

 

Jaar Aantal School
2018 1 Eliëzerschool
2019 2 Eliëzerschool
2020 4 Eliëzerschool