Nuttige adressen

   
Besturenorganisatie

Ver. voor Geref. Schoolonderwijs

Postbus 5

2980 AA Ridderkerk

tel. 0180- 44 2655

www.vgs.nl

 

Chr. Hogeschool De Driestar

Burg. Jamessingel 2 

2803 PD Gouda

tel. 0182- 540 333

www.driestar-educatief.nl  

GGD Regio IJssel-Vecht

Zeven Alleetjes 1

Postbus 1453

tel. 038 – 428 1500                         

 

Voortgezet Onderwijs

Scholengem. Pieter Zandt

Postbus 296

8260 AG Kampen

038- 332 5262

www.pieterzandt.nl

 

Schoolbegeleidingsdienst

Driestar Educatief          

Baron van Nagellstraat 136

7771 LL Barneveld

tel. 0342- 425 450

 

Speciale school basisonderwijs

Eliëzer- en Obadjaschool

Postbus 30183

8003 CD Zwolle

tel. 038- 422 6078

 

   d Overtoom – gymlokaal

Stuivenbergstraat 15

tel. 038 385 4662

 

 

Voorschoolse ontwikkeling

 

Peuterspeelzaal Benjamin                                                  

Greente 87

8281 KN Genemuiden

tel.  038 3856619

 

 

Vertrouwenspersonen

 

 

Mw. J.D. Klaassen-Vogelaar

Kamperzeedijk 35

8281 PB Genemuiden

tel. 038 -344 6162

Inspectie van het onderwijs

Loket : 088-669 60 60

www.onderwijsinspectie.nl

Klachtencommissie GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

tel. 070 386 1697

( van 9.00 – 16.30 u.)

info@gcbo.nl

 

Klachten over seksuele intimidatie,seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiekgeweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-113111