Vakantierooster- vrije dagen Eben-Haëzerschool en Rehobôthschool                                                 2023-2024
Studiedag maandag

18 sept

Eerste dag

Laatste dag

Studiedag dinsdag

17 okt

Herfstvakantie maandag

23 okt

t/m

vrijdag

27-okt

Dankdag woensdag

1 nov

Studiemorgen woensdag 29 nov
Kerstvakantie maandag

25 dec

t/m

vrijdag

5-jan

Studiemorgen vrijdag

16-feb

Voorjaarsvakantie maandag

19 feb

t/m

vrijdag

23-feb

Biddag woensdag

13 mrt

Goede Vrijdag + 2e Paasdag vrijdag

29 mrt

en

maandag

1-apr

Studiemorgen vrijdag

5 april

Meivakantie (incl. Hemelvaartsdag) maandag

29 apr

t/m

vrijdag

10 mei

2e Pinksterdag maandag

20 mei

Studiemiddag donderdag

23 mei

Studiemiddag dinsdag

2 jul

Zomervakantie vrijdag

19 jul

t/m

vrijdag

30-aug