Een vierjarig kind is nog niet leerplichtig; wij verwachten echter dat uw kind het volledige jaarprogramma doorloopt. Een kind is leerplichtig wanneer het vijf jaar oud is. Zolang het vijf jaar is, mag het nog één dag per week in overleg verzuimen. Vanaf het zesde jaar vervalt deze regel.

Schoolverzuim – verlof aanvragen

Bij noodzakelijk schoolverzuim, ziekte of andere redenen verwachten we van u vóór schooltijd telefonisch of schriftelijk bericht. Dit geldt ook als uw kind niet mee kan doen met gym of zwemmen. Vakanties mogen niet verlengd worden. Wilt u daarom met uw vakantieplanning rekening houden met het rooster?

Vrij vragen doet u in principe bij een teamleider. De teamleider beoordeelt een verzoek om vrij aan de hand van de richtlijnen voor verlof van basisschoolleerlingen. In geval van ongeoorloofd verzuim is de teamleider verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. U doet ons een groot plezier door geen aanvragen in te dienen die vallen onder het zogenaamde ‘luxe verzuim’

Op school wordt een absentenregistratie bijgehouden.

Extra verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden in verband met:

  • verhuizing
  • huwelijk van familieleden
  • ernstige ziekte van familieleden
  • bevalling van moeder/verzorgster
  • overlijden van (groot)ouders of broers/zussen, van ooms/tantes of neven/nichten
  • jubileum van familieleden
  • andere belangrijke omstandigheden (met uitsluiting van vakantieverlof)

Meer informatie over leerplicht kunt u vinden op de website van de gemeente Zwartewaterland.