De school is gebouwd in de wijk ‘De Greente’. In principe gaan kinderen van de Greente en het Tag naar de Eben-Haëzerschool. We proberen leerlingen zo even redig mogelijk te verdelen over de Eben-Haëzerschool en de Rehobôthschool.

Bij verhuizing van het ene voedingsgebied naar het andere, mogen leerlingen hun schoolloopbaan op dezelfde school afmaken.