Onze school kent een grote ouderbetrokkenheid. Veel ouders maar ook andere verwanten bieden de school op een of andere wijze ondersteuning. Daar zijn we erg blij mee. Hierdoor kunnen we meer aan de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen tegemoet komen. Behoefte aan nieuwe vrijwilligers maken we via de nieuwsbrief of website bekend.

Activiteiten waarbij hulp geboden wordt:

  • Lezen- hulp aan één of meer leerlingen
  • Werken met computerprogramma’s in groep 1 en 2
  • Uitlenen van boeken vanuit het documentatiecentrum
  • Het luisvrij houden van de school
  • Begeleiding bij schoolreisjes en excursies/uitstapjes
  • Assisteren bij een spelletjesdag, de jaarlijkse schoonmaak en andere praktische werkzaamheden
  • Inzamelen oud papier
  • Tuinonderhoud

Ouders die langdurig en met regelmaat dagdelen assisteren ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
Aan vrijwilligers die in school helpen wordt gevraagd een Vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. Hier mee willen we privacy van leerlingen en personeel waarborgen.

Ouders, vrijwilligers of leerkrachten die tijdens bijv. schoolreisjes of excursies gebruik maken van een eigen motorrijtuig zijn zelf aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken aan derden. Dit volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet.