De Eben-Haëzerschool  te Genemuiden staat aan de rand van de nieuwbouwwijken ‘Greente’ en ‘het Tag’ en wordt door ongeveer 230 leerlingen bezocht.  Onze school hecht veel waarde aan de reformatorische identiteit. De Bijbel is voor ons het gezaghebbende Woord van God, waardoor we ons willen laten leiden. In ons identiteitsprofiel wordt nader uitgelegd waar wij voor staan.

Missie 

Wij geven onderwijs om de leerlingen met hun gekregen gaven en talenten te vormen tot zelfstandige, betrouwbare en toegewijde burgers, met het verlangen dat zij leven tot Gods eer.

Visie

Vanaf de eerste schooldag ontwikkelen onze kinderen:

– Een dienende houding, richting God en hun naaste en zij hebben eerbied voor Zijn Woord.

– Vertrouwen in zichzelf en in elkaar in afhankelijkheid van de HEERE.

– Kennis, inzicht, vaardigheden in basisvakken, zaakvakken en creatieve vakken.

– Een zelfstandige, verantwoordelijke en gemotiveerde houding.

– Respectvol omgaan met anderen en onze omgeving.

– De vaardigheid om samen te spelen en samen te werken.

 

Kernwaarden en schoolplan 2019-2023

Tijdens de schoolplanvorming zijn het motto en de kernwaarden opnieuw doordacht. We zijn nog niet uitgediscussieerd over een aanpassing Dat proces is nog gaande. We hopen dit in het schoolplan aan te passen zodra we nieuwe gedachten hierover meer vorm gekregen hebben .

 

We zijn er ons van bewust dat ‘ identiteit’ verder strekt dan het godsdienstonderwijs. Met het oog hierop hebben we bij de ontwikkeling van de laatste schoolplannen bewust nagedacht over het meer ‘handen en voeten’ geven aan identiteit in de dagelijkse praktijk. De teams hebben kernwaarden benoemd, die we expliciet meer aandacht willen geven in de komende jaren. Tevens is er een schoolmotto bedacht, passend bij de eigenheid van de school en het team.

Met het kiezen van een aantal kernwaarden en een gezamenlijk motto is nader inhoud gegeven aan visie en missie van de scholen. Er is sprake van een stuk collectieve ambitie.

Schoolmotto Eben-Haëzerschool:  Vertrouwen, in kinderen en hun talenten

Het motto is gekozen bij de start van de schoolplanperiode 2011-2015. We willen ermee uitdrukken hoe belangrijk de kernwaarde vertrouwen is om tot goed onderwijs te komen. Met het motto geven we ook aan elk kind als een uniek schepsel van Gods te beschouwen en onderwijs te willen bieden in overeenstemming met de ontvangen talenten.

Veel meer over onze school vindt u op deze site. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Wij vinden het leuk om onze school aan u te laten zien en u meer te vertellen over ons onderwijs.

Link naar :

Nieuwsbrieven:          https://www.rbsgenemuiden.nl/ebenhaezer/nieuws/

Plattegrond school:   lokalen plattegrond 20202021