Alle scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang instituten zijn met ingang van 16 maart gesloten tot D.V. 6 april.  Een ingrijpende maatregel!

Van de scholen en de peuterspeelzaal  wordt verwacht een uitzondering te maken voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen en die in verlegenheid raken omdat er geen opvang beschikbaar is. Met vitale beroepen wordt gedacht aan mensen die werken in de gezondheidszorg, de veiligheidssector of andere cruciale voorzieningen.

Graag maken we daar een inventarisatie van om onze inzet en werkzaamheden hier op af te stemmen. We willen u vriendelijk vragen  per mail contact met de school op te nemen wanneer deze situatie op u van toepassing is. Wilt u aangeven  om welke kinderen het gaat en in welke groepen?

We stellen vandaag een actieplan op hoe we onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Daarvoor zullen we ook vanuit de overheid nog verschillende adviezen aangereikt krijgen.  De kinderen zijn vandaag in principe huiswerkvrij.

Afgelopen zondag hebben we op onderscheiden wijze de Bijbelse duiding gehoord vanuit Gods Woord betreffende het coronavirus. Dat we er tot onszelf mee mogen inkeren met de bede in ons hart: ‘Zij sloegen ’t oog op God; Zij liepen als een stroom Hem aan’ om van Hem redding en bewaring te mogen  verwachten.

Met vriendelijke  groet, de schoolleiding