Waar moet ik zijn met mijn vraag?

Ouders kunnen met nagenoeg al hun vragen bij de locatiedirecteur (Rehobôth) of de teamleiders (Eben-Haëzer) terecht. De locatiedirecteur en de teamleiders zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken op de scholen. Zij regelen ook de vragen met betrekking tot verlof.

De locatiedirecteur is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag beschikbaar. De teamleider bovenbouw is op maandag en dinsdag beschikbaar, de teamleider onderbouw op dinsdag en woensdag.

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor een goede voortgang van het onderwijs. Bij hem kunt terecht voor meer schooloverstijgende vragen.