De school werkt met een kwaliteitszorgsysteem waardoor we inzicht krijgen in de kwaliteiten van ons onderwijs. Een kwaliteitszorgsysteem meet diverse kwaliteitsaspecten, o.a. de onderwijskundige kwaliteiten. Naast deze aspecten worden ook de waarderingen van ouders, personeel en leerlingen meegewogen. Het doel van dit systeem is om het onderwijs blijvend te ontwikkelen en daardoor beter af te stemmen op het welzijn van uw kind. Onze school werkt met het kwaliteitsmanagementsysteem Integraal in te voeren. Zie: www.integraal.nlKwaliteitshandboek
In het cursusjaar 2007-2008 zijn we gestart met  de invoering van een Kwaliteitshandboek. Vanaf die tijd worden volgens een cyclisch model alle onderwijsdomeinen doorgelicht.

Audits/schoolbezoeken
Vanaf het cursusjaar 2006-2007 vinden er diverse audits plaats. Bij een audit wordt aan de hand van een kijkwijzer gekeken of het onderwijs vormgegeven wordt op de wijze zoals we met elkaar afgesproken hebben.

Verschillende vormen van auditing:

  • Een onderwijsbegeleider gaat minimaal in alle groepen op bezoek en brengt rapport uit.
  • Een delegatie van een andere school uit het samenwerkingsverband komt op bezoek en spreekt het domein ‘zorg en begeleiding’ door en brengt hier rapport over uit.
  • Collega’s gaan twee keer per jaar op bezoek in een andere groep om gericht onderwijsaspecten bij een collega te bekijken en hierover in gesprek te gaan.
  • Interne toezichthouders vanuit het collectief bestuur bezoeken elke maand twee groepen en brengen rapport uit. Voor hen zijn kijklijsten in ontwikkeling.