U kunt hier een lezenswaardige brief over Passend Onderwijs lezen.

Ouderbrief Berséba Noordoost