Wat hebben de kinderen in cognitief opzicht geleerd aan het eind van de basisschoolperiode?
Om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden doen we jaarlijks mee aan een van de landelijke eindtoetsen. In de afgelopen vijf leerjaren waren de resultaten gemiddeld genomen voldoende. In 2019-2020 is er geen eindtoets geweest in verband met het coronavirus. We werken voortdurend aan manieren om de resultaten te verbeteren.

Jaar Uitslag Rehobôthschool Landelijk gemiddelde
2014-2015 536,5 535,4
2015-2016 532,3 535,4
2016-2017 535,2 535,4
2017-2018 532,4 534,9
De Rehobôthschool is met ingang van 2018-2019 deel gaan nemen aan de IEP-eindtoets

 

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?

De resultaten van ons onderwijs worden jaarlijks gecontroleerd door de inspecteur van het onderwijs. In jaar 2014 is door de inspectie een 4 jaarlijks kwaliteitsrapport van onze school opgesteld.


Verwijzingen speciaal onderwijs

Jaar Aantal School
2018 0
2019 1 Eliëzerschool
2020 2 Obadjaschool (Cl. 4)

Eliëzerschool