Wat hebben de kinderen in cognitief opzicht geleerd aan het eind van de basisschoolperiode?
Om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden doen we jaarlijks mee aan een van de landelijke eindtoetsen. In de afgelopen vijf leerjaren waren de resultaten gemiddeld genomen voldoende. In 2019-2020 is er geen eindtoets geweest in verband met het coronavirus. We werken voortdurend aan manieren om de resultaten te verbeteren.

Via deze website kunt u de resultaten van onze school bekijken:

De resultaten van ons onderwijs worden jaarlijks gecontroleerd door de inspecteur van het onderwijs. Op deze website kunt u de rapportages van de onderwijsinspectie over onze school lezen.


Verwijzingen speciaal onderwijs

Jaar Aantal School
2018 0
2019 1 Eliëzerschool
2020 2 Obadjaschool (Cl. 4)

Eliëzerschool

2021 0