Besturenorganisatie

Ver. voor Geref. Schoolonderwijs
Postbus 5
2980 AA Ridderkerk
0180-442655
www.vgs.nl

Driestar Educatief

Burg. Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
www.driestar-educatief.nl

Administratiekantoor

Stichting VGS
Postbus 5
2980 AA Ridderkerk
0180-442675

Voortgezet Onderwijs

Scholengem. Pieter Zandt
Postbus 296
8260 AG Kampen
038-8700800
www.pieterzandt.nl

 

GGD Regio IJsselland

Zeven Alleetjes 1
Postbus 1453
038–4281500
Jeugdarts: Mw. A. Siesling
Verpleegkundige: Mw. H. Visser
Artsassistente: Mw. H. v.d. Veen

School speciaal basisonderwijs

Eliëzer- en Obadjaschool (cluster 4)
Postbus 30183
8003 CD Zwolle
038-4226078

School speciaal onderwijs

Obadjaschool (cluster 3)
Willem Barentszstraat 72
8023 WS Zwolle
038-4540642

d’Overtoom – gymlokaal

Stuivenbergstraat 15
038-3854662

Samenwerkingsverband Berséba

Industrieweg 47
8071 CS Nunspeet
Zorgmakelaar: Mw. G. van Dam
g.vandam@berseba.nl
Regiomanager: Dhr. L. van Leeuwen
l.a.n.vanleeuwen@berseba.nl

Zwembad Bestevaer

Prins Clausstraat 1b
038-3854388

Arbozorg
Arbo Unie MK Basics Zwolle
Contactpersoon: Mw. V. Meijer
06-37708861
Veronique.Meijer@mkbasics.nl
www.mkbasics.nl
Medezeggenschapsraad

R.J. Kraai-van Bentum
Jaagpad 3
8271 LA IJsselmuiden
038-3380663
mr@rbsgenemuiden.nl

 

   Voorschoolse ontwikkeling

Reformatorische Peuterspeelgroep Benjamin

Greente 87
8281 KN Genemuiden
06-11443925
benjamin@kdc-zwartewaterland.nl

Vertrouwenspersonen

Dhr. F. van Toor
Sonatestraat 2
7325 GP Apeldoorn
055-3662138
Mw. J.D. Klaassen-Vogelaar
Kamperzeedijk 35
8281 PB Genemuiden
06-11071636
Inspectie van het onderwijs

Loket: 088-6696060|
www.onderwijsinspectie.nl

Klachtencommissie GCBO

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@gcbo.nl

Contactpersoon klachtenregeling

I. Pol-ten Hove
Prins Willem Alexanderstraat 51
8281 CN Genemuiden
038-3856619 (werk)

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-113111