Op onze school is er de mogelijkheid om over te blijven. De kinderen gebruiken de maaltijd in het lokaal onder leiding van een groepsleerkracht. Afhankelijk van de weersomstandigheden gaan ze daarna buiten spelen. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.
We hebben een redelijk constante groep ‘overblijfkinderen’. We stellen het op prijs dat nieuwe overblijvers van te voren gemeld worden.