’s Morgens ’s Middags
Maandag, dinsdag, donderdag

Voor alle groepen:

8.30 – 12.00 u

Voor alle groepen:

13.15 – 15.30 u

Woensdag, vrijdag

Voor alle groepen:

8.30 – 12.15 u

 Voor alle groepen: geen school

 

  • Groep 0 gaat alleen ’s morgens naar school.
  • Morgenpauze voor groep 3 t/m 8 van 10.15 – 10.30 u
    Middagpauze voor alle groepen van 12.00 – 13.15 u
  • Wij verzoeken u dringend uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan. Tien minuten voor de aanvang van de lessen en tien minuten na schooltijd is er toezicht op het plein. Na schooltijd gaan kinderen naar huis en we rekenen er op dat ze daar ook verwacht worden. Als kinderen later op het plein komen spelen: prima natuurlijk.