Voedingsgebied Rehobothschool
Alle gebieden buiten “de Greente” en een deel van “het Tag”.
We proberen leerlingen zo evenredig mogelijk te verdelen over de Eben-Haëzerschool en de Rehobôthschool.
Bij verhuizing van het ene voedingsgebied naar het andere, mogen leerlingen hun schoolloopbaan op dezelfde school afmaken.
In sommige gevallen is dit voor een evenwichtige verdeling van leerlingen juist wenselijk. We denken hierbij aan de gezinnen die naar “het Tag” verhuizen.