De Rehobothschool staat in het centrum van Genemuiden en wordt door ongeveer 230 leerlingen bezocht. Onze school hecht veel waarde aan de reformatorische identiteit. De Bijbel is voor ons het gezaghebbende Woord van God, waardoor we ons willen laten leiden. In ons identiteitsprofiel wordt nader uitgelegd waar wij voor staan.

Rehobothschool: Leren uit de Bron
We hebben gekozen voor het schoolmotto ‘Leren uit de Bron’. De verbinding met onze identiteit en de naam van onze school komen daarmee op een sterke manier naar voren.

Kernwaarden
Voor de schoolplanperiode 2011-2015 hebben we gekozen voor de kernwaarden: openheid, verantwoordelijkheid, vertrouwen, respect en betrokkenheid. Hoe we deze kernwaarden verder willen uitwerken staat beschreven bij het tabblad onderwijs – onderwijsontwikkelingen.

Wat wij belangrijk vinden op school
De zorg voor ieder kind staat centraal in het onderwijs op onze school. Ieder kind heeft eigen gaven en talenten. Alle kinderen kunnen niet even goed en even veel leren. We proberen met deze verschillen zo goed mogelijk rekening te houden. Overeenkomst is er tussen alle kinderen wanneer het gaat over de basisbehoeften van het lerende kind.

Drie basisbehoeften vinden we van groot belang voor een harmonieuze ontwikkeling van de kinderen:

  • het hebben van een goede relatie met leerkrachten en medeleerlingen
  • het hebben van een competentiegevoel: opdrachten die je krijgt moet je ook aankunnen
  • het gevoel van zelfstandigheid: met steeds minder hulp tot meer dingen in staat zijn

Vanuit deze basisbehoeften wil de school vormgeven aan een pedagogisch klimaat waarin het bieden van ondersteuning, het werken aan onderling vertrouwen en het scheppen van uitdagende leersituaties belangrijke zaken zijn.

Veel meer over onze school vindt u op deze site. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Wij vinden het leuk om onze school aan u te laten zien en u meer te vertellen over ons onderwijs.