De profielschets van de vacature in de middenbouw van de Rehobôthschool kunt u hier vinden.