ANBI

De vereniging voldoet aan alle voorwaarden van een algemeen nut beogende instelling, zoals bedoeld in de regelgeving vanaf 1 maart 2021. Alle gevraagde gegevens zijn te vinden in het hierbij gevoegde document.

Genemuiden – ANBI

Bestuursverslag 2022

Goedkeuring controle verklaring jaarrekening