De vereniging voldoet aan aan alle voorwaarden van een algemeen nut beogende instelling, zoals bedoeld in de regelgeving vanaf 1 jan 2014. Alle gevraagde gegeven zijn te vinden op deze website. 

Het gaat daarbij om de de volgende gegevens:

  • Naam: Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Genemuiden
  • Het fiscaal nummer: 002640569L03
  • Bestuurssamenstelling: zie op deze website- vereniging -bestuursleden
  • Het beleidsplan:zie bestuursbeleidskader
  • Beloningsbeleid bestuurders: zie jaarverslag- het bestuur is onbezoldigd 
  • Doelstelling: zie bestuursbeleidskader
  • Verslag van uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag
  • Financiële verantwoording: zie jaarverslag