Na een aantal jaren van voorbereiding ging de eerste vestiging op 1 februari 1929 officieel van start onder de naam: ‘Gereformeerde Gemeenteschool’. Pas in 1950 kreeg deze school haar huidige naam: Rehobôthschool. Dit was bij de inge­bruikname van het toenmalige nieuwe schoolgebouw aan de Jan van Nassaustraat. Na een lange periode van ruimteproblemen kwam er toen een nieuw ge­bouw met de toepasselijke naam Rehobôth: “Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt” (Genesis 26: 22). Het huidige schoolgebouw da­teert van 1980. Een nieuw te­kort aan ruimte heeft in 1989 geleid tot de stichting van een twee­de school: de Eben-Haëzerschool. In 2004 mocht de Rehobôthschool haar 75-jarig jubileum vieren. De geschiedenis van de scholen is vastgelegd in een drietal boeken die bij het 60-jarig en bij het 75-jarig jubileum van de Rehobôthschool en bij het 25-jarig jubileum van de Eben-Haëzerschool verschenen zijn.