Geachte ouders/verzorgers,

Waardering
Graag spreken we allereerst onze waardering uit voor de wijze waarop ouders en kinderen met deze moeilijke situatie omgaan! Zo opeens zijn we allemaal buiten onze vaste patronen geplaatst. Dat vergt veel flexibiliteit en aanpassing. Onze bijzondere waardering voor de inzet van ouders en kinderen!  Laten we vooral proberen de kalmte te bewaren en ons niet al te ongerust maken of onze kinderen nu wel genoeg leren. Vergelijk: tijdens een ziekteperiode kan een kind soms ook voor langere tijd buiten het onderwijsproces geplaatst zijn. Het is van groter belang om de focus te leggen  op het mentale en lichamelijke welbevinden van onze kinderen. Laten we doen wat onze hand vindt om te doen en er voor oppassen niet teveel te willen op schools gebied! We horen van allerlei creatieve bedenksels waarmee kinderen in en buiten huis ook een stukje praktijkleren. Mooi!

Huiswerk – laptop
We stellen als basis: één taalactiviteit en één rekenactiviteit per dag van 30-45 minuten per vak. Afhankelijk van de leeftijd. Mogelijk is het aanbod vanuit school groter. Ga er niet gespannen mee om! Neem contact met de leerkracht op als het teveel is! Vraag de leerkracht ook als een kind méér aan kan of meer nodig heeft. Zorg ook voor gezonde binnen- en buitenontspanning!

In een aantal gezinnen moet de tijd voor de computer of laptop met velen gedeeld worden. De Rijksoverheid is bezig met een plan om laptops of tablets beschikbaar te stellen voor gezinnen waar een aantoonbaar tekort is. Zodra we hier meer over weten zullen we hier over berichten!

Kinderopvang
Opvang heeft tot dusverre alleen plaatsgevonden op de Eben-Haëzerschool. De opvang is bedoeld voor kinderen waarvan beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep. Dat allereerst. Er is nu nog een nieuw criterium bijgekomen: opvang voor kinderen die opgroeien in een kwetsbaar gezin waarin niet voldoende veiligheid ervaren wordt. Zulke situaties kunnen door omstandigheden ontstaan of gegroeid zijn. Ouders kunnen hier overleg over plegen met de jeugdconsulent van de gemeente: Jacqueline van der Weerd . Tel: 06-3071 2727. Email: j.vanderweerd@zwartewaterland.nl We stellen het op prijs als ouders onze IB-ers attenderen op moeilijke situaties in evt. kwetsbare gezinnen.

Het Bijbelverhaal
We horen van ouders die ’s morgens zelf op eigen wijze een dagopening (samen)met hun kinderen doen. Een uitnemende weg! We hoeven er niet geleerd voor te zijn! We hoorden van een juf op een van onze scholen die vertelt via een digitaal kanaal. Hele mooie initiatieven! Anderen kiezen voor de gewaardeerde uitzending vanuit Staphorst zoals op onze website vermeld. Op onze website plaatsen we ook graag de volgende link, die ons door ouders werd aangereikt:  https://www.driestar-hogeschool.nl/landingspagina-s/driestarjournaal  Dit verhaal wordt niet voorgelezen maar verteld  en  is er ’s morgens vanaf 9.00 uur. Het kan ook een later tijdstip beluisterd worden.

We wensen u allen veel liefde, geduld en wijsheid. Dat we aan elkaar mogen denken met het gebed in ons hart of de Heere ons wil sparen en de rondwarende ziekte af wil wenden.

Vriendelijke groet, de schoolleiding